Dịch vụ tư vấn

Thông qua đội ngũ chuyên gia của mình với nhiều kinh nghiệm trong ngành, Purcell Brothers cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn cho các doanh nghiệp trên toàn chuỗi cung ứng sản phẩm sữa và nuôi bò thịt. Đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm của chúng tôi có thể hỗ trợ trong việc:

  • Thực hiện công tác chuẩn bị xuất khẩu và đáp ứng các quy định nhập khẩu của quốc gia
  • Thiết kế và quản lý các cơ sở chăn nuôi gia súc
  • Tư vấn về dinh dưỡng và sức khỏe dành cho gia súc
  • Đáp ứng yêu cầu Tiêu chuẩn ESCAS (Hệ thống đảm bảo chất lượng chuỗi cung ứng bên xuất khẩu) của Australia
  • Điều chỉnh và lắp đặt thiết bị chăn nuôi gia súc nhằm đáp ứng các nguyên tắc chỉ đạo của Chương trình Phúc lợi động vật của Tổ chức Thú y thế giới (OIE)
  • Đầu tư vào đất đai & nông thôn
  • Tư vấn về loài và giống gia súc nuôi lấy sữa và nuôi bò thịt phù hợp với các quốc gia/môi trường khác nhau

Comments are closed