Ngành chăn nuôi gia súc lấy sữa

Gia súc lấy sữa có nguồn từ các nhà cung cấp tốt nhất trong toàn Australia và New Zealand, với sản lượng và chất lượng sữa thượng hạng được đánh giá cao. Purcell có nguồn cung trực tiếp và dồi dào gia súc với nhiều chủng loại khác nhau. Các cơ sở xử lý trước khi xuất khẩu có mặt khắp Australia và NZ đảm bảo gia súc đáp ứng tất cả các hiệp định về xuất khẩu trước khi xuất khẩu.

Comments are closed