Ngành chăn nuôi bò thịt

Bò nuôi lấy thịt của Ireland và Australia được nuôi bằng cỏ, đi lại nhiều và cho sản lượng thịt cao khi giết mổ. Cả Ireland và Australia đều có các quy trình y tế và phúc lợi “tốt nhất” trong khu vực, và cung cấp nguồn gia súc chất lượng cao, đảm bảo 100% khả năng truy xuất nguồn gốc.

Ngoài việc có một nguồn cung gia súc dồi dào từ các nhà cung cấp, Purcell còn chăn nuôi nhiều giống gia súc khác trong các trang trại của công ty để đảm bảo đáp ứng các thông số và tiêu chuẩn phù hợp xuất khẩu.

Comments are closed