Các cơ sở & nguồn cung của chúng tôi

Tại Ireland, địa điểm các cơ sở xử lý và vận chuyển gia súc chỉ cách Belview Port có 2 kilomet tại Waterford, Đông Nam Ireland, đem lại cho chúng tôi một lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Các cơ sở này được xây dựng và được phê chuẩn toàn diện theo tiêu chuẩn cao nhất của EU & Bộ Nông nghiệp Ireland.

Purcell sử dụng tàu vận chuyển của chính công ty, với công suất chở được 1.500 đầu gia súc, để chuyên chở gia súc tới khách hàng của mình.

Cơ sở tại Australia và New Zealand của chúng tôi chủ động trong việc cung cấp khối lượng lớn gia súc với trọng tâm là xuất khẩu gia súc chăn nuôi lấy sữa và bò chăn nuôi lấy thịt. Chúng tôi có các nguồn sản phẩm cao cấp thông qua quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt từ các nhà cung cấp tại New Zealand và Australia qua mối quan hệ hợp tác đến tận trang trại rất tốt với họ.

Purcell làm việc trực tiếp với các khách hàng dù thuộc khu vực kinh tế tư nhân hay nhà nước để đảm bảo nguồn cung gia súc chất lượng cao.

Comments are closed